Platsinformation till våra försäljare

Ordningsregler att beakta inför marknaden
Enligt lagen om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel den 1 juni 1998 (SFS 1998:514) är platsupplåtaren skyldig att anteckna uppgifter om den som platsen upplåts till.

Platsupplåtaren (marknadsarrangören) är skyldig att bevara uppgifterna och på begäran lämna dem till skattemyndigheten. Skattemyndigheten får göra ”kontrollbesök” hos den som bedriver marknadshandel. Vi får upplysa om att Rättviks Marknad kommer att föra databas över de uppgifter ni lämnar.

Angående skyltning av marknadsstånd
Lagen (1990:1183) om tillfällig handel gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter. Informationsskyldigheten beskrivs i 2 § enligt följande:
Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämnas upplysning om näringsidkarens namn, postadress och telefonnummer.

Allmänna regler
Betald plats skall intas senast kl 10.00 på fredagen, därefter säljes platsen till dem som står i kön. Beställd och betald plats får ej överlåtas utan marknadskontorets medgivande.

Försäljningsförbud råder mot stinkbomber, ärtrör, ärtpistoler samt för serpentinspray. försäljningsförbud råder även mot Soft Airgun, fågelvisslor, t-shirts med kränkande och stötande text. Vid försäljning av vissa videofilmer gäller åldersgränser och legitimation.

Till de försäljare som inte kan komma, men meddelar oss 14 dagar före marknaden får tillbaka 80% av hyran och de försäljare som meddelar oss 7 dagar före får tillbaka 50% av hyran. Till de försäljare som meddelar oss senare betalar vi ej tillbaka någon hyra, utom vid akutfall, t ex sjukdom, då krävs dock läkarintyg.

Marknadens öppettider:
Fredag och lördag kl. 9 – 18
Söndag kl. 9 – 16
OBS! packa INTE ihop före utsatt tid!